Download
Мен Жаннетге къалай тюшерге боллукъма?
Balkarisch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 987.6 KB

Нек десенг Аллах дунияны алай бек сюйгенинден, Кесини жангыз Уланын, Анга ийнаннган хар адам, жоюлмай, ёмюрлюк жашаулу болур ючюн бергенди.