Tots han pecat i no aconsegueixen la gloria de Deu. Tots nosaltres ens hem esgarriat com ovelles, cadascu de nosaltres s'ha girat cap al seu propi cami. Esta establert que els homes morin una sola vegada, i despres d'aixo el judici. La paga del pecat es la mort. Si un no naix de nou, no pot veure el regne de Deu. Allo que ha nascut de la carn es carn, i allo que ha nascut de l'Eperit es esperit. Hi ha un cami que sembla dret a l'home, pero la seva fi son els camins de la mort. Per les obres de la llei ningu no sera justificat. Per gracia esteu salvats, per mitja de la fe, i aixo no ve de vosaltres, es el do de Deu. No ve de les obres, a fi que ningu no se'n glorii. Jesus diu: Jo soc el cami i la veritat i la vida: ningu no ve al Pare, sino per mi. En ningu altre no hi ha la salvacio, perque no hi ha cap altre nom sota el cel donat als homes en que haguem de ser salvats. Deu no ens ha destinat per a ira, sino per a obtenir la salvacio per mitja del nostre Senyor Jesu-Crist, que va morir per nosaltres. Deu va estimar tant el mon que va donar el seu Fill unigenit, a fi que tot el qui creu en ell no es perdi sino que tingui vida eterna. Jahveh ha posat sobre ell la iniquitat de tots nosaltres. Crist va morir una vegada per sempre a causa dels pecats, el Just pels injustos, a fi de portar-nos a Deu. La paga del pecat es la mort, pero el do de Deu es la vida eterna en Crist-Jesus, Senyor nostre. Jesu-Crist pot salvar del tot i per sempre els qui per mitja d'ell venen a Deu, perque viu eternament per intercedir per ells. Ell es poderos per a guardar-vos sense caiguda i presentar-vos sense taca davant de la seva gloria amb alegria exultant. Perque ell mateix, havent estat provat en allo que ha sofert, es poderos per auxiliar els qui son provats. Si algu es en Crist, es una nova creacio: les coses velles han passat, heus aqui, tot ha estat fet nou. Deu ara mana a tots els homes de tot arreu que es penedeixin. Creu en el Senyor Jesu-Crist, i seras salvat. Si confessem els nostres pecats, ell es fidel i just per perdonar-nos els pecats i per netejar-nos de tota injusticia. Si confesses amb la teva boca que Jesus es el Senyor, i creus en el teu cor que Deu el va ressuscitar d'entre els morts, seras salvat. Perque amb el cor es creu per a justicia, i amb la boca es confessa per a salvacio.