"Kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga."   Poslanica Rimljanima 3:10

   "Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja."   Rimljanima 3:23

   "Plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Kršćanin oslobođen Zakona."   Rimljanima 6:23

   "A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije."   Rimljanima 5:8

   "Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni."   Evanđelje po Ivanu 3:16

   "Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde."   Prva Ivanova poslanica 1:9

   "Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.  Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava."   Rimljanima 10:9-10

   "A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime."   Ivanu 1:12

   "Odgovori mu Isus: 'Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.' "   Ivanu 14:6

   "Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoć."   Ivanu 5:21

   "Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao."   Poslanica Efežanima 2:8-9

   "Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, ...  Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima;  bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima."   I Prva poslanica Korinćanima 15:1,3-4

   "Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova."   Jakovljeva 5:16

   "Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.  Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav."   Prva Ivanova poslanica 4:7-8

   "Vi dakle, ljubljeni pošto ste upozoreni, čuvajte se da ne biste, zavedeni bludnjom razularenika, otpali od svoje postojanosti. Rastite u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.Njemu neka je slava sada i zauvijek. Amen"   Druga Petrova poslanica 3:17-18