"Som der står skrevet: Der er ingen retfærdig, ikke en eneste."   Romerne 3, 10

   "For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud."   Romerne 3, 23

   "For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre."   Romerne 6, 23

   Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere."   Romerne 5, 8

   "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv."   Johannes 3, 16

   "Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed."   I Johannes 1, 9

   "For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse."   Romerne 10, 9-10

   "Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn."   Johannes 1, 12

   "Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig."   Johannes 14, 6

   "For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil."   Johannes 5, 21

   "For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af."   Efeserne 2, 8-9

   "Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, som I også står i... Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne."   I Korinterne 15, 1 + 3-4

   "Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er."   Jakob 5, 16

   "Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed."   I Johannes 4, 7-8

   "Mine kære, når I nu ved dette på forhånd, så tag jer i agt for at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet, men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evighedens dag! Amen."   II Peter 3, 17-18