"Niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan."   Kirje roomalaisille 3:10

   "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla."   Kirje roomalaisille 3:23

   "Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme."   Kirje roomalaisille 6:23

   "Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme."   Kirje roomalaisille 5:8

   "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."   Johanneksen 3:16

   "Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."   Ensimmäinen Johanneksen kirje 1:9

   "Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;  sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan."   Kirje roomalaisille 10:9-10

   "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä."   Johanneksen 1:12

   "Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani."   Johanneksen 14:6

   "Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo."   Johanneksen 5:21

   Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -  ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi."   Kirje efesolaisille 2:8-9

   "Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte.  Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan."   Ensimmäinen kirje korinttilaisille 15:1,3-4

   "Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras."   Jaakobin kirje 5:16

   "Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus."   Ensimmäinen Johanneksen kirje 4:7-8

   "Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,  ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään."   Toinen Pietarin kirje 3:17-18