Download
De ce meritã sã fii creºtin
RO.pdf
Adobe Acrobat Dokument 308.4 KB

Download
Isus destinul nostru.pdf
Adobe Acrobat Dokument 6.3 MB
Download
Cum ajung eu în cer?
Rumaenisch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.0 MB

Download
Mişcarea penticostală – Carismatism –Erezii apărute în Biserică în perioada de dinaintea Răpirii: un reper biblic pentru orientare
pente1.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1'014.4 KB
Download
Creşterea bisericii sau seducerea bisericii?
pente2.pdf
Adobe Acrobat Dokument 525.2 KB

"După cum este scris: „Nu este nici un om neprihănit, niciunul măcar."   Romani 3:10

   "Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu."   Romani 3:23

   "Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru."   Romani 6:23

   "Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi."   Romani 5:8

   "Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică."   Ioan 3:16

   "Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire."   1 Ioan 1:9

   "Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mîntuit.  Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mîntuire."   Romani 10:9-10

   "Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu."   Ioan 1:12

   "Isus i-a zis: „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine."   Ioan 14:6

   "În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii, şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea."   Ioan 5:21

   "Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.  Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni."   Efeseni 2:8-9

   "Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v'am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas.  V'am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi."   1 Corinteni 15:1,3-4

   "Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit."   Iacob 5:16

   "Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte, n'a cunoscut pe Dumnezeu; pentrucă Dumnezeu este dragoste."   1 Ioan 4:7-8

   "Voi deci, prea iubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucuri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi tîrîţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria;  ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veciniciei. Amin."   2 Petru 3:17-18