Download
Hur kommer jag till himlen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 999.4 KB"Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda."   Romarna 3:10

   "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud."   Romarna 3:23

   "Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre."   Romarna 6:23

   "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare."   Romarna 5:8

   "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."   Johannes 3:16

   "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."   I Johannes 1:9

   "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst."   Romarna 10:9-10

   "Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn."   Johannes 1:12

   "Jesus sade till honom: 'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."   Johannes 14:6

   "Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill."   Johannes 5:21

   "Ty av nåden är ni frälsta genom tron - inte av er själva, Guds gåva är det - inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig."   Efesierna 2:8-9

   "Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna."   I Korintierna 15:1,3-4

   "Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön."   Jakobs 5:16

   "Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek."   I Johannes 4:7-8

   "Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör äran nu och till evighetens dag. Amen."   II Petrus 3:17-18

Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud; Romarbrevet 3:23 Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 6:23 Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det -- icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Efesierbrevet 2:8-9 Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon upp mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade: 'Gud, misskunda dig över mig syndare.' Lukas 18:13 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom. Johannes 3:16-17 Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den. 1 Korinthierbrevet 10:13 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 8:38-39 Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror. Romarbrevet 10:4 Han säger ju: »Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.» Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag. 2 Korinthierbrevet 6:2 När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad skola vi göra?» Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. Apostlagärningarna 2:37-38 och att I haven iklätt eder den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Efesierbrevet 4:24 Så är ock skrivet: "Ingen rättfärdig finnes, icke en enda. Romarbrevet 3:10 Därför är det så: Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla hava syndat. Romarbrevet 5:12 Ty medan vi ännu voro svaga, led Kristus, när tiden var inne, döden för oss ogudaktiga. Romarbrevet 5:6 men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare. Romarbrevet 5:8 och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre, Romarbrevet 1:4 eftersom vi veta att Kristus, sedan han har uppstått från de döda, icke mer dör; döden råder icke mer över honom. Romarbrevet 6:9 Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. Romarbrevet 10:9 Ty "var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst". Romarbrevet 10:13 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 8:38-39