Türkmençe 

түркменчеBu ýerde siz Mukaddes Kitaby düzýän Töwrat bilen Injil okap bilersiňiz. Ýüklemek üçin saýlan kitabyňyzyň adyna basyň. Töwrat, Zebur, Pygamberler Adam ata, hezreti Nuh, hezreti Ybraýym, hezreti Ýakup, hezreti Ýusup, hezreti Musa, hezreti Ýunus, hezreti Dawut, hezreti Süleýman we beýleki ýene birnäçe pygamberleriň durmuşlary hakda gürrüň berýär. Injil Isanyň durmuşy, Onuň görkezen gudratlary hakda gürrüň berýär. Hut şu kitapda siz jennet we dowzah, baky ýaşaýyş hem günäden halas bolma ýaly hakykatlary tapyp bilersiňiz. Mukaddes Kitap bilen tanyş bolmak size uly patalar getirer diýip umyt edýäris. 

Şu sahypada siz Injiliň audio ýazgylaryny diňläp bilersiňiz. Diňlemek üçin saýlan kitabyňyzyň adyna basyň! Siz göni şu taýda diňläp bilersiňiz ýa-da öz kompýuteriňize ýükläp bilerisiňiz.